Tuesday, 30 October 2012

Soalan Objektif soalan objektif

1.Antara yang berikut manakah jenis rumah moden ?
A     Rumah limas
B     Rumah banglo
C     Rumah Minangkabau
D     Rumah perabung lima


2. Semua jenis rumah yang dinyatakan adalah rumah moden kecuali__________.
A       rumah teres
B       rumah banglo
C       rumah pangsa
D       rumah panjang


3. Rumah jenis ini diduduki oleh banyak keluarga dan banyak terdapat di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak.  Rumah yang dijelaskan ialah___________.
A       rumah pangsa
B       rumah panjang
C       rumah kampung
D       rumah Minangkabau


4. Apakah cirri-ciri rumah Tradisional ?
A       Biasanya beratap zink
B       Ada kemudahan kolam renang dan
          gymnasium.
C       Didirikan di kawasan pinggir bandar dan    
          bandar.
D       Dimiliki oleh golongan yang berpendapatan
          sederhana.


5.  Cirri-ciri bahan binaan rumah di bawah   
     adalah kemungkinan menunjukkan kepada ­­__

 
Bata, lantai seramik, genting,    ventilizer, pemanas air suria
 
 A        kondominium
B        rumah panjang
C        rumah kampung
D        rumah Minangkabau

6.  Merujuk kepada gambar di atas,  yang manakah berikut yang paling tepat dengan gambar yang dipapar di atas?
A.             Tempat untuk beristirahat.
B.              Menyimpan duit simpanan
C.             Melindungi harta benda keluarga.
D.             Lokasi untuk mengadakan perbincangan.


Saturday, 13 October 2012